×


Všeobecné podmínky

Vítejte ve světě Web Teď

WebTeď je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností Zawebuj - Filip Bašus, Vrchlického 524/, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01. 

 

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK WEB TEĎ (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB WEB TEĎ SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY WEB TEĎ.

 

Všeobecné podmínky

Webová stránka WebTeď, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy či závazné dohody. 

 

Pokud jakýkoliv soud nebo jiný regulátor, který je k tomu pověřen vyhodnotí a rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto našich Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

 

S těmito podmínkami automaticky souhlasí každý uživatel, který se rozhodne u nás založit účet a vykoná tomu tak. 

 

1. Definice Všeobecných podmínek

Kdekoliv se v těchto všeobecných podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím myšlen uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb WebTeď, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „WebTeď“ odkazují na společnost WebTeď a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách webteď.cz a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu WebTeď. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.webted.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky WebTeď“ se odkazuje na webové stránky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému WebTeď vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s WebTeď. „Podmínky“ označují tyto všeobecné podmínky.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání smlouvy s Námi nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a Uživatelem, který je podnikatelem. Uvedete-li v objednávce své identifikační číslo, berete na vědomí, že pro Vás neplatí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro spotřebitele.

 

2. Placené služby webových stránek

Pokud chcete, aby byl Váš web vytvořen v našem systému, je potřeba uhradit takovou částku, která Vám bude vygenerována na základě toho, jaké zvolíte příplatky a typy služeb. Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. větší kapacity, vlastních emailových adres nebo designu na míru) si můžete zakoupit jednu nebo více Příplatkových služeb. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách v sekci ceník.

 

3. Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu, které mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami, čí vouchery. Přehled základních aktuálních cen naleznete na stránce Ceník, přehled příplatků naleznete v uživatelské sekci na podstránce "můj účet". Konečné ceny jsou zákazníkovi zobrazeny vždy v systému před odesláním objednávky. Zákazník si může s cenami jakkoliv hýbat a kdykoliv si přidat, či odebrat jakoukoliv prémiovou službu. Neúčtujeme si žádné náklady spojené s dodáním služby/produktu. 

 

4. Vlastní doména

Součástí ceny webu je vlastní doména, kterou si zákazník zvolí před tím, než pošle web k prvnímu publikování. Doménu již poté nelze změnit a účet se s touto doménou spáruje. Doménu si zákazník pronajímá vždy na období, za které mu přijde účet k uhrazení. Majitelem domény je společnost WebTeď, která ji zakoupí a bere na sebe všechny starosti s tím spojené. Zákazník se tak nemusí vůbec o nic starat a dokud ji bude platit, tak ji může používat. V případě, že chce vlastní emailovou adresu se svou doménou, je zapotřebí, aby si zakoupil příplatek emailových adres. Pokud nezajistíte včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což WebTeď nenese zodpovědnost. Pokud u nás máte aktivní web, tedy jej platíte a rozhodnete se přestat používat naše služby, tedy chcete odejít, je možné doménu přesunout na požádání do Vašeho vlastnictví, přičemž si můžeme účtovat za transfer domény poplatek ve výši roční úhrady nájemného našich služeb, které u nás máte. 

 

5. Smlouva a zrušení smlouvy

5.1 Smlouva

Koupi služby či produktu můžete realizovat prostřednictvím elektronické registrace, nastavení webu a následného požadavku na publikaci. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízené služby či produktu na Naše webové stránky. Smlouva vzniká odesláním požadavku o publikaci ze strany Uživatele a současně úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka. Možnost odstoupení od uzavření smlouvy podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 6.5).

 

5.2 Zrušení smlouvy

Zrušení smlouvy je možné i po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu. V případě, že se rozhodnete zrušit předplatné, nebo nebude předplatné na další měsíc uhrazeno a Vy nebudete chtít předplatné uhradit, bude web trvale smazán a nebude možné v předplatném navázat, tedy pokud se rozhodnete naše služby opět využívat, bude potřeba web vytvořit znovu. 

 

5.3 Doba trvání smlouvy

Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají na dobu neurčitou. Uzavřením smlouvy se zavazujete k využívání objednaných služeb alespoň po dobu tří měsíců, tzn. že pokud vytvoříte objednávku, kterou uhradíte, zavazujete se uhradit předplatné na 3 měsíce. Poté můžete kdykoliv ukončit smlouvu tak, že nám dáte písemně vědět informaci o tom, že již nechcete využívat našich služeb. Tím pádem Vám již nebude v dalším zúčtovacím období účtován žádný poplatek za služby a ty se stanou po uplynutí lhůty automaticky nefunkčními. 

 

5.4 Oprava údajů uvedených v objednávce
V případě, že v elektronické objednávce uvedete chybné údaje, neprodleně Nám tuto skutečnost sdělte na naší emailovou adresu. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 2 hodin od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty Váš požadavek nemusí být řádně zpracován.

 

5.5 Souhlas Uživatele s použitím komunikačních prostředků na dálku

Tímto Nám udělujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

 

6. Platby a poplatky

6.1 Metody platby

Veškeré služby je možné platit kreditní kartou, bankovním převodem na účet a dalšími způsoby platby, které Vám nabízíme v rámci objednávky před jejím odesláním.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli WebTeď.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. WebTeď není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.

 

6.2 Zpracování plateb

Pokud jste zakoupili libovolné služby pomocí kreditní karty, povolujete WebTeď, resp. poskytovateli způsobu platby, kterou jste zvolili v rámci objednávky před jejím odesláním, platbu strhnout z Vaší karty nebo účtu. Při dokončení Vašeho nákupu ukládáme Vaše platební informace, které mohou být využity pro automatické obnovení služeb a pro urychlení Vašeho dalšího nákupu u WebTeď. Veškeré zpracování plateb probíhá s maximální možnou mírou zabezpečení.

 

6.3 Opakující se platby (automatické obnovení)

Pokud jste uskutečnili svůj nákup kreditní kartou, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy je měsíční, v závislosti na vámi zvoleném období. Na automatické obnovení a související platbu budete vždy upozorněni předem v zákonné lhůtě.

Automatickou obnovu můžete kdykoliv zrušit tak, že nám dáte vědět na naší emailovou adresu informaci, že již nechcete dále hradit tímto stylem poplatky. 

 

6.4 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartoue částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

 

6.5 Odstoupení od smlouvy, žádosti o vrácení peněz

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 dnů od data aktivace. Odstoupení od smlouvy není možné v případě automatického obnovení služeb. Počátkem Vašeho souhlasu s našimi podmínkami a Vaší první úhradou berete na vědomí, že pokud Vám máme vrátit peníze v souvislosti odstoupením od smlouvy, nemůžeme Vám vrátit peníze v plné výši, ale pouze ponížené o zakoupení domény, které jsme museli provést a to jest 399,-Kč. O tuto částku Vám tedy snížíme vrácení peněz.  

Tímto Nám výslovně udělujete souhlas, abychom v případě registrace či obnovení domény a také v případě ostatních služeb, splnili předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět smlouvy splníme před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení od smlouvy nemáte.

Pokud se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí jako sporné, není možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese WebTeď odpovědnost za případnou finanční ztrátu Uživatele.

Chcete-li požádat o zrušení objednávky (odstoupit od smlouvy), musíte nám ve lhůtě pro odstoupení poslat e-mail. 

Pro zrušení objednávky webových stránek (odstoupení od smlouvy) v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak Naše služby vylepšit. 

 

6.6 Čas a způsob vrácení peněz

Jste-li spotřebitelem, vrácení platby proběhne do 14 dnů od data, kdy WebTeď obdržel odstoupení od smlouvy, u podnikatelů proběhne vrácení platby do 60 dnů od data, kdy WebTeď obdržel odstoupení od smlouvy.

Jste-li spotřebitelem, platba Vám bude vrácena stejným způsobem, nedohodneme-li se na jiném způsobu vrácení platby. U podnikatelů bude platba vrácena buď prostřednictvím bankovního převodu, stejným způsobem platby, který byl využit pro platbu (pokud umožňuje provést refundaci) nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace služeb se provádí současně s vrácením peněz.

Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.

 

7. Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb Webteď. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb. 

 

7.1 Obsah

Jako uživatel WebTeď se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek WebTeď žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva WebTeď či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

 

7.2 Vlastnictví obsahu

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na WebTeď stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

 

7.3 Narušení

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek WebTeď, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu WebTeď.

 

7.4 Identita

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

 

7.5 SPAM

Nebudete propagovat Váš WebTeď web zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

 

7.6 Automatizovaný software

Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností WebTeď) k tvorbě nové WebTeď webové stránky ani k přístupu nebo úpravě WebTeď stránky.

 

7.7 Obcházení

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli WebTeď služby nebo funkce.

 

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek WebTeď, nebo součásti dodávané společně se stránkami WebTeď, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví WebTeď nebo jeho poskytovatelů.

 

Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení WebTeď nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

 

9. Osobní údaje a soukromí

Na různých stránkách WebTeď můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Způsob, jakým s osobními údaji zacházíme, najdete podrobně popsaný na stránce GDPR.

Budete-li prostřednictvím našich produktů či služby zpracovávat osobní údaje fyzických osob, ať už z pozice správce nebo zpracovatele osobních údajů, zavazujete se dodržovat pravidla stanovená národní legislativou upravující zpracování osobních údajů, a pokud se na vás vztahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazujete se dodržovat i toto nařízení.

 

10. Přerušení či ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení WebTeď a může být provedeno i bez udání důvodu.

 

11. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ WEBTEĎ JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY WEBTEĎ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY WEBTEĎ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE NÁRODNÍ LEGISLATIVA.

 

12. Vyloučení záruky

WebTeď vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

  • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
  • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
  • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
  • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny;

v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od WebTeď, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Webteď se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

 

13. Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Uživatelů můžete řešit na naší emailové adrese info@webted.cz

 

14. Změny podmínek

WebTeď si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Skutečnost, že byly změněny Podmínky, Vám oznámíme ve formě e-mailu na Vaši e-mailovou adresu, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Máte právo změny Podmínek odmítnout, a to oznámením Našemu Oddělení pro péči o zákazníky. Výpovědní lhůta se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do uplynutí doby užívání služby/produktu (již nebude docházet k automatické obnově). Neodmítnete-li změnu Podmínek, které Vám byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém Vám byly oznámeny. Nejnovější aktualizovaná verze Podmínek je k dispozici na webových stránkách „www.webted.cz“. Důrazně doporučujeme všem Uživatelům, aby tyto Podmínky pečlivě pročetli. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.